Обучение на социални работници от област Плевен

ob301На 30 и 31 март 2015г. в гр. Плевен се проведе обучение на социални работници свързано с процеса по деинституционализазия. Обучението се реализира по проект „Стратегическа деинституционализация за премахване институционалната грижа за деца под три години“.

Участие взеха представители на Отдел „Закрила на детето“ от общините Плевен, Червен бряг и гр. Левски, както и специалисти от Центровете за обществена подкрепа градовете Плевен и Червен бряг. През двата дни участниците се запознаха с модела на „Надежда и домове за децата – клон България“ за АКТИВНА семейна подкрепа.  Осъществи се дискусия върху въпросите по деинституционализацията и реинтеграцията на деца в биологичните им семейства.

Социалните работници споделиха своите добри практики по предотвратяване на изоставянето. Дискутирани бяха причините за разделяне на децата от техните родители и как да се въздейства при тези случаи. 

Прочетете още ...

Върни се обратно в