ПлевенП

ob301На 30 и 31 март 2015г. в гр. Плевен се проведе обучение на социални работници свързано с процеса по деинституционализазия. Обучението се реализира по проект „Стратегическа деинституционализация за премахване институционалната грижа за деца под три години“.

Участие взеха представители на Отдел „Закрила на детето“ от общините Плевен, Червен бряг и гр. Левски, както и специалисти от Центровете за обществена подкрепа градовете Плевен и Червен бряг. През двата дни участниците се запознаха с модела на „Надежда и домове за децата – клон България“ за АКТИВНА семейна подкрепа.  Осъществи се дискусия върху въпросите по деинституционализацията и реинтеграцията на деца в биологичните им семейства.

Социалните работници споделиха своите добри практики по предотвратяване… Continue reading

preven-proektiНа 11.02.2015г.  Цветелина Георгиева – Регионален Координатор към „Надежда и домове за децата-клон България“ за област Плевен взе участие в семинар, организиран от АСП.

Избраната  тема: „Обмен на добри практики и изграждане на мрежи на доставчиците на социални услуги и неправителствени организации“, организиран от проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“.

Добрата ни практика бе представена:

 • Подпомогнали сме семейства на 649 деца в риск, за да не бъдат изоставени;
 • С активната ни надграждаща и допълваща подкрепа, 81 деца са реинтегрирани в техните биологични семейства;
 • Подпомогнали сме настаняването на 99 деца в приемни семейства;
 • По наша инициатива и с активното ни… Continue reading

photo (5)photo (4)В супервизията се включиха 7 социални работници от отделите за закрила на детето към общините – Плевен, Левски, Долна Митрополия и Червен бряг. Представени бяха три случая от практиката, които бяха разгледани чрез метода семейни констелации. Работата в група помогна на участниците да разгледат семейството под ъгъла на потърпевшия, а не на работещия.. Работата в група показа, че в социална работа е много важно изследването на всеки един от семейните членове обкръжаващи детето в риск.

(прочетено 315, 1 прочетено днес)

На 29 и 30 октомври 2014 година се проведе обучение за членовете на създадения Координационен механизъм по деинституционализация.

Темата на срещата беше „Решаване на конфликти и водене на преговори“.

Двадесет и един участници от различни институции – Дирекции „Социално подпомагане“, отделите за закрила на детето от областта, областна администрация, общини, ЦОП, РИО и РЗИ се включиха в интересно представените модули и тренинги на обучението.

Участниците се запознаха с предпоставките за възникване на конфликти,… Continue reading

На 13 юни  2014 година в Плевен се проведе обучение в два модула „Системен подход за разбиране на семейството“ и „У дома и в дома – детето между семейството и институцията“.

Двадесет и двама специалисти и експерти от област Плевен в сферата на социалните услуги и закрилата на децата участваха в интерактивното обучение. Разискваните теми предизвикаха голям интерес у присъстващите и дебати по отношение на децата и техните семейства, взаимодействието с институциите и отговорността на всички участници-деца, родители, социални работници, работещи в институции и държавни и общински власти. Участниците изразиха своето удовлетворение и полезност от обучението, както в професионален така и в личен план. colag

(прочетено 326, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив