Цветелина Георгиева – участие в семинар, организиран от АСП

preven-proektiНа 11.02.2015г.  Цветелина Георгиева – Регионален Координатор към „Надежда и домове за децата-клон България“ за област Плевен взе участие в семинар, организиран от АСП.

Избраната  тема: „Обмен на добри практики и изграждане на мрежи на доставчиците на социални услуги и неправителствени организации“, организиран от проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“.

Добрата ни практика бе представена:

 • Подпомогнали сме семейства на 649 деца в риск, за да не бъдат изоставени;
 • С активната ни надграждаща и допълваща подкрепа, 81 деца са реинтегрирани в техните биологични семейства;
 • Подпомогнали сме настаняването на 99 деца в приемни семейства;
 • По наша инициатива и с активното ни участие са създадени и работят 9 Областни координационни механиза по деинституционализация;
 • Проведени са 5 обучения на областните координационни механизми по деинституционализация, които обхващат 6 основни модула;
 • Обучении 260 представители на ключови институции и организации на местно ниво – Областна Администрация, РДСП, ДСП, ОЗД, Общини, РЗИ, болници, МЗ, РИО, ДМСГД и НПО.
 • Обучени са осем мултидисциплинарни екипа, сформирани по проект „Посока:семейство“ ( общо 77 участника)
 • Проведени са обучения по два модула и супервизии за персонала и други ключови специалисти на 8-те пилотни ДМСГД по проект „Посока:семейство“ на МЗ (общо 432 служители)

На територията на област Плевен предвиждаме:

 • Разгръщане на областен координационни механизми (ОКМ) като се използва опитът ни, натрупан от предишния проект и неговия успех.
 • Активна работа за предотвратяване на отделянето на деца от семействата им. Реинтеграция на децата в семействата (биологични, разширени и/ или осиновители) и когато е необходимо, настаняване в алтернативни грижи (приемна грижа, ЦНСТ).
 • Изграждане на капацитета на работещите в системата за закрила на детето държавни, общински и неправителствени структури чрез демонстрации, обучение, консултации и супервизия, за да се подобри предоставянето на услуги в съществуващите услуги за превенция и алтернативна грижа.

Прочетете още ...

Върни се обратно в