Предстоят няколко срещи в ДМСГД с ОЗД и координатора на МЗ

Предстоят няколко срещи в ДМСГД с ОЗД и координатора на МЗ, както и представител на местния доставчик на социални услуги за вземане на решение за реинтеграцията на още 4 деца.

Оценяваме в момента семействата, техните условия и желанието им да си върнат децата и резултатите, които имаме са обнадеждаващи.

В единият случай момиченце ще бъде настаненс при бабата (по майчина линия), която има необходимите условия за нейното отглеждане и огромно желание да се грижи за нея. Ще подкрепим семейството да се справи със сложната ситуация и детето да почувства грижата и обичта на семейството.

Прочетете още ...

КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ПО ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ

В Областна администрация – Русе се проведе заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация. Събитието беше открито от г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на Област Русе. Участие взеха представители

Русе може да се превърне в първата област без институции за изоставени деца в България

В Областна администрация-Русе се проведе кръгламаса, посветена на грижите за децата ипредизвикателствата пред здравните и социалнитеуслуги за деца. Областният управител Венцислав Калчев открисъбитието, като обърна

Върни се обратно в