Предстоят няколко срещи в ДМСГД с ОЗД и координатора на МЗ

Предстоят няколко срещи в ДМСГД с ОЗД и координатора на МЗ, както и представител на местния доставчик на социални услуги за вземане на решение за реинтеграцията на още 4 деца.

Оценяваме в момента семействата, техните условия и желанието им да си върнат децата и резултатите, които имаме са обнадеждаващи.

В единият случай момиченце ще бъде настаненс при бабата (по майчина линия), която има необходимите условия за нейното отглеждане и огромно желание да се грижи за нея. Ще подкрепим семейството да се справи със сложната ситуация и детето да почувства грижата и обичта на семейството.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в