Работна среща и обучение на Областен координационен механизъм по деинституционализация

Дата: 13.06.2014 г.,  /петък/

Място: Областна администрация Силистра, ул. „Добруджа“ № 27, ет. 2, Заседателна зала

Начален час: 10,00 часа 

 

10.00 -10.10             Откриване на срещата от г-жа Вяра Емилова, Зам. областен управител на   област Силистра

10.10-10.30              Отчитане на случай – с. Искра, общ. Ситово, и изпълнение на ангажиментите на членовете на ОКМД

                                 Анелия Петрова – областен координатор НДД

                                 Ваня Райчева – нач. отдел „Закрила на детето“ Силистра

10.30-11.00             Координация на процеса на извеждане на децата от институциите :

                               1/ Идентифициране на потребностите от активна подкрепа на новите ЦНСТ по проект „Детство за всички“

                                2/ Принос на всички заинтересовани страни и тяхното активно въвличане в процеса на структуриране и работа на новите ЦНСТ

                                 Галя Накова – координатор на проект „Детство за всички

 

11.00-12.30              Дискусия   

 

  

 

Работният форум е по проект  „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на „Надежда и домове за децата” – България, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването.

Прочетете още ...

За една година е предотвратено настаняването в социални институции на 27 деца от Силистра, Варна и Дулово

Силистренска област се отчете за едногодишната си дейност в Областният координационен механизъм по деинституционализация          В Областна администрация Силистра се проведе заседание

Програма

ПРОГРАМА на Заседание на ОКМД – Силистра Дата: 22.04.2015 г. Място: Областна администрация-Силистра Начален час: 14.00 Моля изтеглете си ПРОГРАМАТА ТУК

Върни се обратно в