Работна среща и обучение на Областен координационен механизъм по деинституционализация

Дата: 13.06.2014 г.,  /петък/

Място: Областна администрация Силистра, ул. „Добруджа“ № 27, ет. 2, Заседателна зала

Начален час: 10,00 часа 

 

10.00 -10.10             Откриване на срещата от г-жа Вяра Емилова, Зам. областен управител на   област Силистра

10.10-10.30              Отчитане на случай – с. Искра, общ. Ситово, и изпълнение на ангажиментите на членовете на ОКМД

                                 Анелия Петрова – областен координатор НДД

                                 Ваня Райчева – нач. отдел „Закрила на детето“ Силистра

10.30-11.00             Координация на процеса на извеждане на децата от институциите :

                               1/ Идентифициране на потребностите от активна подкрепа на новите ЦНСТ по проект „Детство за всички“

                                2/ Принос на всички заинтересовани страни и тяхното активно въвличане в процеса на структуриране и работа на новите ЦНСТ

                                 Галя Накова – координатор на проект „Детство за всички

 

11.00-12.30              Дискусия   

 

  

 

Работният форум е по проект  „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на „Надежда и домове за децата” – България, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в