Валерия Драганова

Валерия Драганова, програмен координатор

Като програмен директор е пряко ангажирана с закриването на последните ДМСГД в България и оказва практическа помощ на местните координатори. Умее да изгражда стабилни отношения с различни държавни структури, бизнес партньори и НПО.

Може да се свържете с Валерия Драганова

Тел +359 887 818 811

e-mail: hhchildren@gmail.com