Валерия Драганова

valeria draganova1.

Валерия Драганова, програмен координатор

Валерия е част от екипа ни от началото на 2013 година. Като координатор за София град и София област и участва пряко при закриването на ДМСГД Златица.

Като програмен директор е пряко ангажирана с закриването на последните ДМСГД в България и оказва практическа помощ на местните координатори. Умее да изгражда стабилни отношения с различни държавни структури, бизнес партньори и НПО.

Може да се свържете с Валерия Драганова

Тел +359 887 818 811

e-mail: hhchildren@gmail.com