Веселина Ивкова

Веселина Савова Ивкова, главен счетоводител

 

Веселина се присъедини към екипа на НДД – клон България през 2019 година като Оперативен счетоводител, а от 2021 година е Главен счетоводител. Поддържа конструктивни взаимоотношения с колеги, партньори, представители на държавните органи. Следи за разумното изразходване на средствата и даренията да не са обект на „пране на пари“.

Ръководи, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната финансово-счетоводна дейност на НДД – клон България. Участва пряко във всички проекти в областта на финансите и счетоводството. Изготвя и публикува Годишен финансов отчет. Осъществява вътрешен финансов контрол.

Може да се свържете с Веселина Ивкова

Тел +359 888411542

e –mail ivkova.hhc@gmail.com