Обучение за работещи в социалната сфера с деца и семейства

На 13 юни  2014 година в Плевен се проведе обучение в два модула „Системен подход за разбиране на семейството“ и „У дома и в дома – детето между семейството и институцията“.

Двадесет и двама специалисти и експерти от област Плевен в сферата на социалните услуги и закрилата на децата участваха в интерактивното обучение. Разискваните теми предизвикаха голям интерес у присъстващите и дебати по отношение на децата и техните семейства, взаимодействието с институциите и отговорността на всички участници-деца, родители, социални работници, работещи в институции и държавни и общински власти. Участниците изразиха своето удовлетворение и полезност от обучението, както в професионален така и в личен план. colag

Прочетете още ...

Върни се обратно в