Полезна информация

 

 

 

(прочетено 52, 1 прочетено днес)

Указател за смисъла на детското участие

Детското участие дава правото на всяко дете да изрази своето мнение напълно свободно, по всички въпроси, особено тези които го засягат. Гледната му точка трябва да бъде взета предвид, тя е равностойна на тази на всеки възрастен (Калоян, 17 г.).

Децата са част от света, в който живеем, и системата, определяща как да живеем,  което означава, че са равностойни с всички и имат право на глас. Детското участие дава възможност на всички деца да не се страхуват и да кажат това, което мислят и да изразят онова, което чувстват, защото тяхното мнение трябва да бъде чуто и най-важното – прието и зачетено (Ния, 18… Continue reading

EN

„Прекратяване на институционализацията на бебета и малки деца в България“

Настоящата оценка на Проект Прекратяване на институционализацията на бебета и малки деца в България“ бе осъществена в периода януари-март 2021 г., през отворената врата към дейността на „Надежда и домове за децата“ (НДД) и към хората, получили подкрепа и даващи подкрепа в грижата за най-малките деца в страната ни.

 

BG

 

(прочетено 202, 1 прочетено днес)

Това е алтернативен доклад, ръководен от деца, до Комитета на ООН по правата на детето с оглед на списъка с въпроси на България преди докладване (LOIPR) 2021 CRC/C/BGR/6-7.

Материалът не е редактиран от възрастни, с изключение на превода на английски.

(прочетено 58, 1 прочетено днес)

Заключенията са част от доклад на мрежата Eurochild, обединяваща организации и физически лица, които работят в Европа за подобряване на качеството на живот на децата и младежите, стъпвайки на принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето. Докладът „Да растеш по време на пандемия: децата на Европа в епохата на COVID-19“ обобщава информация от 25 държави, събрана през август-септември 2020 г., преди втората вълна в Европа, която усили въздействието на пандемията върху икономиката и обществото.

В доклада се отбелязва работата на нашата организация „Надежда и домове за децата – клон България“, фокусирана върху предотвратяването на раздялата. Чрез множество консултации на терен екипът ни подкрепи 151 семейства и техните… Continue reading

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив