Да растеш по време на пандемия: децата на Европа в епохата на COVID-19

Заключенията са част от доклад на мрежата Eurochild, обединяваща организации и физически лица, които работят в Европа за подобряване на качеството на живот на децата и младежите, стъпвайки на принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето. Докладът „Да растеш по време на пандемия: децата на Европа в епохата на COVID-19“ обобщава информация от 25 държави, събрана през август-септември 2020 г., преди втората вълна в Европа, която усили въздействието на пандемията върху икономиката и обществото.

В доклада се отбелязва работата на нашата организация „Надежда и домове за децата – клон България“, фокусирана върху предотвратяването на раздялата. Чрез множество консултации на терен екипът ни подкрепи 151 семейства и техните деца от областите София, Бургас, Видин, Враца, Велико Търново, Сливен, Стара Загора, Кърджали, Хасково, Ямбол и Плевен, като се работи с в постоянна комуникация с отделите за закрила на детето на местно ниво.

Документът се основава на оценки, предоставени от 42 членове на организацията. За България това са Националната мрежа за децата, „Надежда и домове за децата – клон България“ , „За нашите деца“, SOS Детски селища, Институт за социални дейности и практики и фондация „Сийдър“.

Прочетете още ...

ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО

Кампания на Електрохолд България и „Надежда и домове за децата – клон България“ „Надежда и домове за децата – клон България“ се ръководи от идеята

„Добрият помощник на детето“

Указател за смисъла на детското участие Детското участие дава правото на всяко дете да изрази своето мнение напълно свободно, по всички въпроси, особено тези които

COVID 19 – Дневниците на изолацията

В световен мащаб пандемията COVID19 имаше огромно въздействие – затваряне на училища, магазини, места за поклонение, спортни съоръжения и игрища, съчетано с оттегляне в изолация. Изолирани

Върни се обратно в