„Добрият помощник на детето“

Указател за смисъла на детското участие

Детското участие дава правото на всяко дете да изрази своето мнение напълно свободно, по всички въпроси, особено тези които го засягат. Гледната му точка трябва да бъде взета предвид, тя е равностойна на тази на всеки възрастен (Калоян, 17 г.).

Децата са част от света, в който живеем, и системата, определяща как да живеем,  което означава, че са равностойни с всички и имат право на глас. Детското участие дава възможност на всички деца да не се страхуват и да кажат това, което мислят и да изразят онова, което чувстват, защото тяхното мнение трябва да бъде чуто и най-важното – прието и зачетено (Ния, 18 г.).

Всяко дете има право на участие, което означава, че то може да взима участие и да говори свободно на всякакви теми, особено на тези, които го засягат по един или по друг начин. Това дете не трябва да бъде пренебрегвано по никакъв начин, а мнението му трябва да бъде изслушано и зачетено (Михаил, 14 г.).

Детското участие е това, което дава възможност на всяко дете да се запознае със своите права и свобода да изразява мнението си по теми, които го засягат. Участието в такива проекти мотивира всяко едно дете да покаже, че независимо от неговия пол, раса, семейно положение и години, неговите чувства и мисли имат голямо значение (Лидия, 17 г.).

Детското участие е призмата, през която можем да бъде чута  гледната точка  и позицията на малките хора.  Това подсигурява различен поглед към нещата, който винаги е ценен и основополагащ за взимането на правилните и смислени решения по отношение на съдбата на децата (Елена, 17 г.).

Детското участие дава право на всички деца и младежи да се изразят свободно по всякакви възможни въпроси по каквато и да е тема (Гергана, 12 г.).

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в