„Добрият помощник на детето“

Указател за смисъла на детското участие

Детското участие дава правото на всяко дете да изрази своето мнение напълно свободно, по всички въпроси, особено тези които го засягат. Гледната му точка трябва да бъде взета предвид, тя е равностойна на тази на всеки възрастен (Калоян, 17 г.).

Децата са част от света, в който живеем, и системата, определяща как да живеем,  което означава, че са равностойни с всички и имат право на глас. Детското участие дава възможност на всички деца да не се страхуват и да кажат това, което мислят и да изразят онова, което чувстват, защото тяхното мнение трябва да бъде чуто и най-важното – прието и зачетено (Ния, 18 г.).

Всяко дете има право на участие, което означава, че то може да взима участие и да говори свободно на всякакви теми, особено на тези, които го засягат по един или по друг начин. Това дете не трябва да бъде пренебрегвано по никакъв начин, а мнението му трябва да бъде изслушано и зачетено (Михаил, 14 г.).

Детското участие е това, което дава възможност на всяко дете да се запознае със своите права и свобода да изразява мнението си по теми, които го засягат. Участието в такива проекти мотивира всяко едно дете да покаже, че независимо от неговия пол, раса, семейно положение и години, неговите чувства и мисли имат голямо значение (Лидия, 17 г.).

Детското участие е призмата, през която можем да бъде чута  гледната точка  и позицията на малките хора.  Това подсигурява различен поглед към нещата, който винаги е ценен и основополагащ за взимането на правилните и смислени решения по отношение на съдбата на децата (Елена, 17 г.).

Детското участие дава право на всички деца и младежи да се изразят свободно по всякакви възможни въпроси по каквато и да е тема (Гергана, 12 г.).

Прочетете още ...

ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО

Кампания на Електрохолд България и „Надежда и домове за децата – клон България“ „Надежда и домове за децата – клон България“ се ръководи от идеята

COVID 19 – Дневниците на изолацията

В световен мащаб пандемията COVID19 имаше огромно въздействие – затваряне на училища, магазини, места за поклонение, спортни съоръжения и игрища, съчетано с оттегляне в изолация. Изолирани

Върни се обратно в