До края на месец февруари и последните две деца ще бъдат изведени от ДМСГД в град Ветрен

Institution (34 of 114)Благодарение на усилието на всички отговорни институции в Област Пазарджик няма да има бебета, които да растат без родителска подкрепа /биологични, или приемни родители/. С помощта на „Надежда и домове за децата-клон България“ е предотвратено настаняване в детски институции на 89 деца.  От тях 62 се отглеждат в биологичните си семейства. Този висок резултат се постига чрез АКТИВНА подкрепа на семействата и навременна работа на ОЗД, ДСП, общини, кметства и с подкрепата и на местния бизнес. Благодарение на Областния координационен механизъм по деинституционализация от 31.08.2013 година във Ветрен няма деца, настанени в институция.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в