До края на месец февруари и последните две деца ще бъдат изведени от ДМСГД в град Ветрен

Institution (34 of 114)Благодарение на усилието на всички отговорни институции в Област Пазарджик няма да има бебета, които да растат без родителска подкрепа /биологични, или приемни родители/. С помощта на „Надежда и домове за децата-клон България“ е предотвратено настаняване в детски институции на 89 деца.  От тях 62 се отглеждат в биологичните си семейства. Този висок резултат се постига чрез АКТИВНА подкрепа на семействата и навременна работа на ОЗД, ДСП, общини, кметства и с подкрепата и на местния бизнес. Благодарение на Областния координационен механизъм по деинституционализация от 31.08.2013 година във Ветрен няма деца, настанени в институция.

Прочетете още ...

Върни се обратно в