Групова супервизия за социални работници от област Пазарджик

На 18 февруари 2015 година в залата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства, град Пазарджик бе проведена групова супервизия на началник отделите и социални работници работещите в Отделите за закрила на детето в областта. Събитието се реализира по проект „Стратегическа деинституционализация за премахване на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст“ на „Надежда и домове за децата-клон България“. Супервизията бе водена от психолога Людмил Стефанов, който представи интересни подходи и методи за работа със семейства и деца в риск. В нея взеха участие трима началник отдела и пет социални работници от Отделите за Закрила на детето в общините  Септември, Пазарджик, Батак и Панагюрище.

 По време на супервизията участниците представиха два случая, които бяха разгледани, чрез метода на семейните констелации. Въвлечени в емоциите предизвикващи различни реакции, социалните работници си дадоха отговори на редица въпроси свързани с ежедневната им работа с деца и семейства в риск. Споделиха, че са удовлетворени от проведената супервизия и желаят да има повече такива събития и за по – голяма част от работещите в системата за закрила.

 

Прочетете още ...

Върни се обратно в