ПазарджикП

ob140420152На 14 и 15 април 2015г. в гр. Пазарджик, в залата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства,  се проведе обучение на социални работници от ОЗД и доставчици на социални услуги в област Пазарджик.

Обучението се реализира по проект „Стратегическа деинституционализация за премахване институционалната грижа за деца под три години“.

Участие взеха представители на Отдел „Закрила на детето“ от общините Септември, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово и Велинград, както и специалисти Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик. През двата дни участниците се запознаха с модела на „Надежда и домове за децата – клон България“ за АКТИВНА семейна подкрепа. 

Чрез ролеви игри, дискусии и… Continue reading

Institution (34 of 114)Благодарение на усилието на всички отговорни институции в Област Пазарджик няма да има бебета, които да растат без родителска подкрепа /биологични, или приемни родители/. С помощта на „Надежда и домове за децата-клон България“ е предотвратено настаняване в детски институции на 89 деца.  От тях 62 се отглеждат в биологичните си семейства. Този висок резултат се постига чрез АКТИВНА подкрепа на семействата и навременна работа на ОЗД, ДСП, общини, кметства и с подкрепата и на местния бизнес. Благодарение на Областния координационен механизъм по деинституционализация от 31.08.2013 година във Ветрен няма деца, настанени в институция.

(прочетено 565, 1 прочетено днес)

На 18 февруари 2015 година в залата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства, град Пазарджик бе проведена групова супервизия на началник отделите и социални работници работещите в Отделите за закрила на детето в областта. Събитието се реализира по проект „Стратегическа деинституционализация за премахване на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст“ на „Надежда и домове за децата-клон България“. Супервизията бе водена от психолога Людмил Стефанов, който представи интересни подходи и методи за работа със семейства и деца в риск. В нея взеха участие трима началник отдела и пет социални работници от Отделите за Закрила на детето в общините  Септември, Пазарджик, Батак и Панагюрище.

 По време… Continue reading

На 08 януари 2015 г. в Областна администрация – Пазарджик се проведе заседание на ОКМД – Пазарджик при следния дневен ред:

 1. Предложение за нови членове на ОКМД.
 2. Предложение за промяна на Правилата за работа на Областен коордианционен механизъм по деинституционализация.
 3. Доклад от Регионален екип по деинституционализация / РЕД / за област Пазарджик за изпълнението на дейностите по процеса на деинституционализация.

Доклада и протокола можете да прочетете ТУК!

(прочетено 372, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив