„Социална работа по законите на семейната система. ОКМД в ролята на добрия възрастен“

В тази книга си дават среща идеите, върху които е базирана дейността на неправителствената организация „Надежда и домо- ве за децата – България“ и учението и терапевтичната практика на Берт Хелингер. Това е една съвсем естествена среща по няколко причини:

  • Създадените в България Областни координационни механизми по деинституционализация (ОКМД) са пример за системно мислене при решаването на социални казуси от администрацията. Те са пряко свързани със Закона за принадлежността, според който, за да работи системата добре, всеки трябва да даде своя принос. Никой не бива да бъде изключван;
  • Основополагаща е идеята, че за всеки човек на първо място стоят родителите. От тях той получава живота. Затова естественото място на всяко дете е в неговото семейство. Всеки, който полага грижи за детето, следва да има уважение към родителите му, за да може детето да приеме спокойно от него тази грижа;
  • Моделът за Активна подкрепа на семействата, създаден от

„Надежда и домове за децата“, е идейно свързан със Закона за баланса, според който градивните отношения между хората от една система са възможни, само ако има баланс между даване и получаване. Нашата организация подкрепя семействата, но същевременно изисква и активност от тяхна страна, като по този начин ги превръща в пълноценни партньори;

Вярваме, че написаното в книгата ще ви даде идеи и прозрения за социалната работа с деца и семейства.

И често ще докосва сърцето ви!

Прочетете още ...

ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО

Кампания на Електрохолд България и „Надежда и домове за децата – клон България“ „Надежда и домове за децата – клон България“ се ръководи от идеята

„Добрият помощник на детето“

Указател за смисъла на детското участие Детското участие дава правото на всяко дете да изрази своето мнение напълно свободно, по всички въпроси, особено тези които

Върни се обратно в